Commissie Schadeloosstelling leden van de Joodse gemeenschap

Einde werkzaamheden commissie

De Commissie voor de Schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België heeft het onderzoek en de behandeling van de aanvragen tot schadeloosstelling op 31 december 2007 beëindigd.

Contact

Het Secretariaat van de Commissie heeft eveneens de werkzaamheden stopgezet. De opvolging wordt vanaf 1 januari 2008 verzekerd door de diensten van de Kanselarij van de Eerste Minister. Voor vragen kan u zich steeds wenden tot:

FOD Kanselarij van de Eerste Minister
Wetstraat 16
1000 Brussel
(België)

Telefoon: +32 2 501 02 11
E-Mail: Contactformulier
Website: https://kanselarij.belgium.be

De personen die vragen hebben over of op zoek zijn naar “relieken” van overleden familieleden d.w.z. persoonlijke documenten, foto's, enz., die destijds in de Dossin-kazerne werden aangetroffen, dienen zich hiervoor rechtstreeks te wenden tot het Joods Museum van Deportatie en Verzet.

Kazerne Dossin
Goswin de Stassartstraat 153 
B-2800 Mechelen
(België) 

Telefoon : + 32 (0) 15 29 06 60 
E-mail : info@kazernedossin.eu
Website : https://www.kazernedossin.eu/NL/