logo

Commissie schadeloosstelling leden van de Joodse Gemeenschap

 

  Algemene informatie

1. Belangrijke mededeling betreffende relieken - mei 2010

De personen die vragen hebben over of op zoek zijn naar “relieken” van overleden familieleden d.w.z. persoonlijke documenten, foto's, enz., die destijds in de Dossin-kazerne werden aangetroffen, dienen zich hiervoor rechtstreeks te wenden tot het Joods Museum van Deportatie en Verzet.

Joods Museum van Deportatie en Verzet
Goswin de Stassartstraat 153
B-2800 Mechelen
(België)
Telefoon: + 32 (0) 15 29 06 60
Fax: + 32 (0) 15 29 08 76
E-Mail: jmdv@telenet.be
Website : http://www.cicb.be/

 

 

2. Eindrapport van de commissie - 11 maart 2008 (PDF 450 KB)

 

 

3. Belangrijke mededeling - 31 december 2007

EINDE WERKZAAMHEDEN COMMISSIE

De Commissie voor de Schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België heeft het onderzoek en de behandeling van de aanvragen tot schadeloosstelling op 31 december 2007 beëindigd.

Het Secretariaat van de Commissie heeft eveneens de werkzaamheden stopgezet. De opvolging wordt vanaf 1 januari 2008 verzekerd door de diensten van de Kanselarij van de Eerste Minister. Voor vragen kan u zich steeds wenden tot:

FOD Kanselarij van de Eerste Minister
Wetstraat 16
1000 Brussel

 

 

4. Mededelingen - 2003-2007