LINKS 
 
 
 
 
Info over joodse claims tegen Duitsland:

Claims Conference Restitution Guide: www.claimscon.org

 
 
 
Onderzoekscommissies in andere landen:

United States Holocaust Memorial Museum: www.ushmm.org/assets/index.html

 
  
 
Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-Strijders en Oorlogsslachtoffers

http://inig.fgov.be 

 
 
 
Dienst voor de Oorlogsslachtoffers:

http://minsoc.fgov.be 

 

Frankrijk - Commissie voor Vergoeding van de slachtoffers van financiële beroving

De Franse regering richtte een Commission pour l'Indemnisation des Victimes de Spoliations (CIVS) op om de eisen (claims) te onderzoeken en de slachtoffers te vergoeden, van wie financiële tegoeden werden bevroren, gestolen of "gearianiseerd" (of "ontjoodst").

U komt in aanmerking voor een aanvraag voor schadeloosstelling, als u (of uw familie, erfgenamen of opvolgers) joods was en als u (of uw familie) een professionele of een persoonlijke rekening had in een bank in Frankrijk tijdens de periode van september 1939 en mei 1945. Als u niet zeker bent, dat u of uw familie een rekening had, kunt u toch nog een formulier aanvragen.

Om aanspraak te kunnen maken op een uitbetaling uit het fonds moet het aanvraagformulier uiterlijk op 18 juli 2002 bij de Commissie ingediend zijn.

Gedetailleerde informatie is raadpleegbaar in het Frans, het Engels en binnenkort in het Hebreeuws op de internet site (www.civs.gouv.fr) van de CIVS, met een bijkomende lijst van organisaties, bankinstellingen en internet sites.

Voor bijkomende informatie bestaan twee internationale groene telefoonnummers :
00.800.2000.4000 en 1.886.254.3770 (VS).

 

Nederland - Stichting Maror-gelden

Als erkenning van de geconstateerde tekortkomingen heeft de Nederlandse regering een regeling in het rechtsherstel getroffen om gelden terug te geven aan de Nederlands-Joodse gemeenschap. Voor de verdeling van de joodse tegoeden werd de Stichting Maror-gelden Overheid opgericht, een zelfstandig bestuursorgaan onder toezicht van de Nederlandse overheid. De gelden vanuit de bank- en verzekeringswereld, en de effectenbeurs worden door de Stichting Individuele Maror-gelden beheerd.

Een aanvraag voor schadeloosstelling wordt na onderzoek door beide stichtingen door het Bureau Maror-gelden in behandeling genomen. Gedetailleerde informatie is raadpleegbaar in zes talen : het Nederlands, het Frans, het Engels, het Spaans, het Portugees en het Hebreeuws op de internet site ( www.maror.nl ) van de stichting.

Om aanspraak te kunnen maken op een uitbetaling uit het fonds moet het aanvraagformulier uiterlijk op 31 december 2001 ingediend zijn. De in te vullen formulieren met toelichtingen bevinden zich op de bovenstaande website.

Voor bijkomende informatie bestaat een telefonische helpdesk en een gratis telefoonnummer :
00.800.62767123. (Nederland). U kunt eveneens bellen op 00.31.70.3382.344 of faxen op 00.31.3382.456 tegen normale gesprekskosten.


 


website developed by arachne